Hulpaanbod

Er zijn veel verschillende klachten of problemen waarvoor mensen in behandeling gaan.

Dit kunnen omschreven psychiatrische problemen of stoornissen zijn, zoals depressieve klachten, andere stemmingsstoornissen, angstklachten. Andere problemen kunnen zijn: terugkerende problemen in contacten met anderen, problemen op het gebied van eigenwaarde of zelfbeeld, studie- of werkproblemen of persoonlijkheidsproblematiek.

Ook kunt u terecht voor diagnostiek, een second opinion. Soms vindt doorverwijzing plaats naar andere hulpverleners of andere therapievormen. U kunt dan denken aan intensievere behandeling, relatie- of groepstherapie.

Leertherapie is mogelijk voor psychiaters in opleiding en (klinisch) psychologen. Leertherapie is altijd voor eigen rekening.
Kosten voor leertherapie en zelfbetalers bedragen 90 euro per zitting.
© Copyright 2014 adavidspsychiater@xs4all.nl. All Rights Reserved.