Achtergrondinformatie

Vanaf 2000 werkte ik met veel plezier in de zelfstandig gevestigde praktijk.
Inmiddels is de inhoud van mijn werk aanzienlijk gewijzigd, waardoor individuele behandelingen niet meer mogelijk zijn. Samenwerking met huisartsen en het doen van leertherapien vindt nog wel plaats.


Zelfstandig gevestigd psychiater

Het is niet meer mogelijk om individueel  in behandeling te komen. Ik heb mijn werkzaamheden verlegd naar het ambulante psychiatrische werk, voornamelijk Fact-Teams. Instellingen op zoek naar een interim psychiater kunnen via Bureau Spijtenburg een beroep op mij doen.  Psychiaters in opleiding kunnen zich nog steeds aanmelden voor leertherapie.

Daarnaast is er gelegenheid om huisartsen bij te staan door middel van consultatie.


Er bestaat al lang ervaring met consultatie in de huisartsenpraktijk. Vanaf 1 januari 2015 is een belangrijk deel van de mensen met psychiatrische klachten in zorg bij de huisarts. Om de huisarts hierbij te ondersteunen en van advies te dienen worden psychiaters ingezet. Consultatie kent verschillende vormen, zoals een gesprek met de patient in de huisartsenpraktijk, al dan niet in aanwezigheid van de huisarts of telefonische consultatie/mail contact over een korte vraag zoals over medicatie. Desgewenst kan de consultgever aanwezig zijn bij multidisciplinaire overleggen, zoals een KOPP-bijeenkomst. Ten slotte kan de POH-GGZ gebruik maken van de psychiater door consultatie of supervisie.

Regels en privacy

Per 01-01-2017 hebben alle GGZ-zorgverleners een kwaliteitsstatuut openbaar gemaakt. Daarin is aangegeven wat zorgaanbieders geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording in het kader van de zorgverzekeringswet. U kunt dit kwaliteitsstatuut vinden bij Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl)

Ik houd mij aan de regels opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dat geldt voor eisen met betrekking tot bij- en nascholing en herregistratie. Privacy is gewaarborgd.
Ik ben lid van de Klachten Commissie van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters, www.psychiaters-utrecht.nl.

Voor de Privacyverklaring klik hier

Overige informatie

BIG registratie nummer: 49020572101
Kamer van Koophandel: 30258600


Belangrijke links

Hier vind u informatie over verschillende aandoeningen en behandelingen:

Trimbos Instituut, folders over depressie en angststoornissen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, folders over verschillende psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek

Nederlands Psychoanalytisch Instituut, psychoanalytische behandelingen, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek

Psychiatrienet.nl, informatie over psychische problemen, klachten, medicijnen en behandelmogelijkheden

Moeilijke Mensen, persoonlijkheidsstoornissen

Depressie Centrum

Vereniging van Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters, informatie over behandeling door de vrijgevestigde psychiater
© Copyright 2014 adavidspsychiater@xs4all.nl. All Rights Reserved.