Achtergrondinformatie/ zelfstandig gevestigd

Afhankelijk van uw hulpvraag en voorkeuren voor bepaalde methoden, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep met betrekking tot de betreffende problematiek, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld.

Dit gebeurt vanuit de kennis en de ervaring die ik heb en op grond van de uitgebrachte richtlijnen bij bepaalde klachten.

Het is niet altijd zo dat voor één bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn. Een combinatie van methoden blijkt vaak het beste te werken, bijvoorbeeld een combinatie van cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.

Belangrijke voorwaarden voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.

Recent heb ik besloten mijn praktijk te sluiten op 1 april 2017. Voor diagnostiek of een beperkt aantal gesprekken kunt u nog bij mij terecht. Als u contact met mij opneemt, kunnen we bespreken wat nog mogelijk is.
Vanaf 1 januari 2017 neem ik geen nieuwe clienten meer aan.


Zelfstandig gevestigd psychiater

Waarom kiezen voor een zelfstandig gevestigd psychiater? Ik werk als zelfstandig gevestigd psychiater in een solo praktijk. Dat betekent dat u vanaf het eerste gesprek steeds te maken heeft met een en dezelfde behandelaar. Over het algemeen zijn de wachttijden kort. Ik heb goede contacten met vakgenoten in instellingen in Utrecht en Amsterdam, en door middel van intervisie met andere zelfstandig gevestigd psychiaters en psychotherapeuten.

Ik heb ruime ervaring met consultatie in de huisartsenpraktijk. Via deze site kunnen huisartsen een beroep doen op mijn expertise hierin.

Er bestaat al lang ervaring met consultatie in de huisartsenpraktijk. Vanaf 1 januari 2015 is een belangrijk deel van de mensen met psychiatrische klachten in zorg bij de huisarts. Om de huisarts hierbij te ondersteunen en van advies te dienen worden psychiaters ingezet. Consultatie kent verschillende vormen, zoals een gesprek met de patient in de huisartsenpraktijk, al dan niet in aanwezigheid van de huisarts of telefonische consultatie/mail contact over een korte vraag zoals over medicatie. Desgewenst kan de consultgever aanwezig zijn bij multidisciplinaire overleggen, zoals een KOPP-bijeenkomst. Ten slotte kan de POH-GGZ gebruik maken van de psychiater door consultatie of supervisie.

Regels en privacy

Ik houd mij aan de regels opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dat geldt voor eisen met betrekking tot bij- en nascholing en herregistratie. Uw privacy is gewaarborgd. Er vindt altijd terugkoppeling naar de huisarts plaats, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Als u klachten heeft over de behandeling stel ik het zeer op prijs dat u die met mij bespreekt. Mochten we daar niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Klachten Commissie van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters, www.psychiaters-utrecht.nl

Per 01-01-2017 hebben alle GGZ-zorgverleners een kwaliteitsstatuut openbaar gemaakt. Daarin is aangegeven wat zorgaanbieders geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording in het kader van de zorgverzekeringswet. U kunt dit kwaliteitsstatuut vinden bij Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl)

Kosten

Niet met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten (zie onder “Veranderingen per 2015”).
De behandeling wordt geheel vergoed bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Wel betaalt u uw eigen risico.

Veranderingen per 2015

Zorgverleners worden door zorgverzekeraars steeds meer aan banden gelegd.
Dit betekent onder meer toenemende eisen en een strakke budgettering. Hierdoor sluit ik voor het eerst dit jaar geen contract met CZ/Ohra/Delta Lloyd. Hoe zich deze situatie verder ontwikkelt is onzeker.

Voor u als client is het belangrijk te overwegen een restitutie-polis af te sluiten (in plaats van een natura-polis)om verzekerd te zijn van vrije artsenkeuze (ook bij niet gecontracteerde zorgverleners)en in de meeste gevallen volledige vergoeding van de behandeling. De hoogte van de vergoeding kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Al langere tijd worden een aantal psychiatrische aandoeningen niet meer vergoed, zoals aanpassingsstoornissen en relatietherapie.

Overige informatie

BIG registratie nummer: 49020572101
Kamer van Koophandel: 30258600


Belangrijke links

Hier vind u informatie over verschillende aandoeningen en behandelingen:

Trimbos Instituut, folders over depressie en angststoornissen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, folders over verschillende psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek

Nederlands Psychoanalytisch Instituut, psychoanalytische behandelingen, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek

Psychiatrienet.nl, informatie over psychische problemen, klachten, medicijnen en behandelmogelijkheden

Moeilijke Mensen, persoonlijkheidsstoornissen

Depressie Centrum

Vereniging van Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters, informatie over behandeling door de vrijgevestigde psychiater
© Copyright 2014 adavidspsychiater@xs4all.nl. All Rights Reserved.