Regels en privacy

Per 01-01-2017 hebben alle GGZ-zorgverleners een kwaliteitsstatuut openbaar gemaakt. Daarin is aangegeven wat zorgaanbieders geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording in het kader van de zorgverzekeringswet. U kunt dit kwaliteitsstatuut vinden bij Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl)

Ik houd mij aan de regels opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dat geldt voor eisen met betrekking tot bij- en nascholing en herregistratie. Privacy is gewaarborgd.
Ik ben lid van de Klachten Commissie van de Vereniging van vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters, www.psychiaters-utrecht.nl.

Voor de Privacyverklaring klik hier© Copyright 2014 adavidspsychiater@xs4all.nl. All Rights Reserved.